BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Tăng cường hợp tác lĩnh vực thẩm định giá giữa Việt Nam và Hàn Quốc


Ngày 23/07/2019, tại trụ sở Bộ Tài chính, được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá đã tổ chức triển khai ký kết Biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa Cục Quản lý giá với Ủy ban Định giá Hàn Quốc (KAB) về việc báo cáo kết quả làm việc, kế hoạch triển khai ký kết Biên bản ghi nhớ và tổ chức hội thảo giữa Cục Quản lý giá với KAB.

Trên cơ sở biên bản được ký kết, hai bên đã thống nhất các nội dung trọng tâm cần đẩy mạnh hợp tác như: Giao lưu, cùng nghiên cứu phát triển về lĩnh vực điều tra giá bất động sản và xây dựng cơ sở dữ liệu; Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về đào tạo, tăng cường năng lực về định giá bất động sản; Giao lưu chuyên môn, trao đổi thông tin về giá bất động sản; Tổ chức seminar chung nhằm chia sẻ về kinh nghiệm thực tế và kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và các hoạt động khác được sự đồng ý của cả hai bên.

Ông Kim Hắc Kiu - Chủ tịch Ủy ban Định giá Hàn Quốc (bên trái) và ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá (bên phải)tại lễ ký kết

Thay mặt đoàn công tác của Bộ Tài chính, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá đã nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ sự cảm ơn đối với phái đoàn công tác của KAB và cho biết, Cục Quản lý giá được Bộ Tài chính giao là đơn vị quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về giá. Đây là nội dung có phạm vi rộng, bao gồm giá hàng hóa, dịch vụ, tài sản của nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau và đã được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam như: Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 4/9/2015 của Bộ Tài chính quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Như vậy, trong nội dung của CSDL quốc gia về giá có phân hệ về dữ liệu giá thị trường bất động sản, tuy nhiên, phân hệ này là một lĩnh vực phức tạp chưa đầy đủ và chuyên sâu. Chính vì vậy, trên tinh thần phát triển hợp tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực thời gian qua, đối với lĩnh vực về giá nói chung, thẩm định giá nói riêng và đặc biệt định giá bất động sản giữa hai quốc gia có nhiều điểm chung có thể hỗ trợ, tương tác nhau cùng nghiên cứu và phát triển.

Ông Kim Hắc Kiu - Chủ tịch KAB đã bày tỏ hy vọng hai cơ quan sẽ không chỉ dừng lại ở việc ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác mà hoạt động này là nền tảng cơ sở để các bên tạo lập các thành quả thực tiễn trong lĩnh vực giá bất động sản hay hợp tác xây dựng hạ tầng thông tin bất động sản, phát triển các phương pháp định giá bất động sản…

Tiếp theo hoạt động này, hai cơ quan sẽ tiến hành tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm của Hàn Quốc và Việt nam trong lĩnh vực giá bất động sản” vào ngày 24/7/2019 tại Hà Nội.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính