BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Tập huấn lớp "Bồi dưỡng chuyên ngành thẩm định giá" tại tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng đã được phê duyệt, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tiếp tục triển khai mở lớp Bồi dưỡng chuyên ngành thẩm định giá tại tỉnh Lạng Sơn. Học viên là các cán bộ, công chức thuộc Sở ban ngành trên đia bàn Tỉnh. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ , phục vụ công tác thẩm định giá tại địa phương.

Bà Nguyễn Anh Yến - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai giảng khóa học

Ông Đặng Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính trực tiếp tham gia giảng dạy tại khóa học