BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Khai giảng lớp Cập nhật kiến thức về thẩm định giá tại Hà Nội

Sáng ngày 23/04/2021 tại Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng lớp "Cập nhật kiến thức thẩm định giá" cho các thẩm định viên về giá có thẻ hành nghề. Thời gian diễn ra từ ngày 23/04 đến ngày 25/04/2021. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận cập nhật, đây chính là điều kiện để các thẩm định viên hành nghề năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Truyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính phát biểu khai giảng khóa học