BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

KHAI GIẢNG Lớp cập nhật kiến thức thẩm định giá tại Hà Nội

Sáng ngày 29/05/2020 tại Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng lớp "Cập nhật kiến thức thẩm định giá" cho các thẩm định viên về giá có thẻ hành nghề. Khóa học được tổ chức từ ngày 29/05 đến ngày 31/05/2020. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận cập nhật, đây chính là điều kiện để các thẩm định viên hành nghề năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Truyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá phát biểu khai giảng và trực tiếp tham gia giảng dạy tại khóa học

Ông Nguyễn Duy Thiện - Giám đốc Trung tâm phát biểu khai giảng khóa học