BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn: phải nhạy bén, bản lĩnh và công tâm trong công tác quản lý, điều hành giá

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn khi tham dự Hội nghị tổng kết công tác Giá năm 2021 vừa được tổ chức chiều ngày 30/12 đã giúp cho Cục Quản lý giá có hướng đi mới trong công tác Giá năm 2022. Tham dự Hội nghị còn có đại diện một số đơn vị trong ngành Tài chính. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính)

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành giá

Với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo điều hành giá, năm 2021 Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, xây dựng các kịch bản điều hành giá chi tiết theo từng tháng, từng quý, đảm bảo kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Kiểm soát lạm phát thấp trong năm 2021 là một dấu ấn thành công của Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá trong chỉ đạo, điều hành giá cả thị trường.

Báo cáo về công tác điều hành, quản lý giá trong năm 2021, Phó Cục trưởng Đặng Công Khôi cho biết, đến thời điểm hiện nay, công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát đã đảm bảo theo mục tiêu Quốc hội đề ra. Đây là năm thứ 6 liên tiếp kiểm soát lạm phát thành công.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2021 tăng 1,81% so với tháng 12/2020. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm 2021 tăng 1,84%, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016 (năm 2016: tăng 2,47%; năm 2017: tăng 3,61%; năm 2018: tăng 3,59%; năm 2019: tăng 2,57%; năm 2020: tăng 3,51%; năm 2021: tăng 1,84%). (Lạm phát mục tiêu Chính phủ đưa ra hiện nay căn cứ vào số liệu CPI bình quân chỉ tiêu khoảng 4%). Mặt bằng giá cả được kiểm soát để không có biến động đột biến về giá, nhất là đối với một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu ngay cả lúc khó khăn nhất khi dịch bệnh ở cao điểm, khả năng đứt giảm nguồn cung. Qua đó, công tác quản lý, điều hành giá đã làm tốt vai trò giữ ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát dưới mục tiêu đề ra và tiếp tục ở mức thấp, tạo động lực hỗ trợ phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. “Lạm phát năm 2021 được kiểm soát, tiếp tục đạt mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đặt ra. Đến nay có thể khẳng định sẽ đạt ở mức thấp xoay quanh 2% (CPI 11 bình quân 11 tháng đầu năm là 1,84%) là một dấu ấn trong công tác quản lý điều hành giá của Chính phủ trong bối cảnh dịch Covid-19” - Ông Khôi nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Việc chủ động trong công tác dự báo, đánh giá tác động, xây dựng kịch bản điều hành giá và tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương là yếu tố then chốt giúp cho việc kiểm soát lạm phát năm 2021 ở mức thấp, tạo cơ sở cho việc triển khai đồng bộ các chính sách về tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.

Trong công tác quản lý, điều hành giá một số mặt hàng quan trọng thiết yếu, các Bộ, ngành đã chủ động tổ chức triển khai các giải pháp nhằm góp phần khắc phục khó khăn của doanh nghiệp, người dân theo đúng kịch bản điều hành giá đặt ra từ đầu năm.

Công tác kiểm tra, thẩm định giá tiếp tục được tăng cường

Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của Cục năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình bùng phát dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Bộ về công tác kiểm tra, đến nay Cục Quản lý giá đã kiểm tra 62 đơn vị, chiếm tỷ lệ 41,6% doanh nghiệp được phê duyệt kiểm tra năm 2021.

Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp, đơn vị đã cơ bản nắm bắt và tổ chức triển khai, chấp hành quy định của pháp luật về giá trong đó có kê khai giá, niêm yết giá; các đơn vị đã thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ đúng mức kê khai; và quy định cụ thể về việc thực hiện chính sách chiết khấu thương mại, giảm giá hàng hóa, chiết khấu thanh toán đúng mức đã kê khai.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn biểu dương thành tích
của các đơn vị trong Cục Quản lý giá

Trong năm 2021, công tác quản lý Nhà nước về thẩm định giá tiếp tục được tăng cường trên mọi mặt như: thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá của các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thẩm định giá...

Tính đến ngày 29/11/2020, đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 18 doanh nghiệp thẩm định giá, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 78 doanh nghiệp thẩm định giá. Đồng thời, đã tiến hành đình chỉ 06 doanh nghiệp thẩm định giá và thu hồi 12 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Đồng thời, Cục thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật liên quan tới ngành, lĩnh vực của mình, đồng thời, tiến hành rà soát các nội dung tham gia để hạn chế tối đa việc phát sinh thủ tục hành chính khi ban hành Nghị định, Thông tư. Tổ chức triển khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giá qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế Một cửa (Bộ phận Một cửa) đặt tại Bộ Tài chính đối với việc cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, Cục Quản lý giá đang phối hợp với Cục Tin học và Thống kê hoàn thiện phần mềm đối với thủ tục kê khai giá để xây dựng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cấp độ 3,4 tại Cục đối với thủ tục này với mục tiêu sẽ vận hành đồng thời ở cả hai hệ thống DVCTT và Cơ sở dữ liệu Quốc gia và dịch vụ về giá.

Sửa Luật giá theo hướng phân cấp, phân quyền

Trong năm 2021, Cục Quản lý giá đã trình Bộ trình Chính phủ hồ sơ xây dựng Luật giá (sửa đổi) với xây dựng nhiều chính sách. Trên cơ sở đó, Luật giá sẽ được sửa đổi theo hướng tăng cường phân công, phân cấp và cá thể hóa trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành giá, cần phân định rõ trách nhiệm quản lý, giám sát về giá giữa Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương, giữa Bộ Tài chính với các bộ và địa phương; hoàn thiện các chính sách bảo đảm xử lý hài hòa mối quan hệ giữa thị trường với quản lý, điều tiết của Nhà nước về giá; tôn trọng quy luật cung - cầu, bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn thiện chính sách về Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, bình ổn giá theo hướng phân cấp cho Chính phủ, vừa bảo đảm chặt chẽ, vừa linh hoạt, phù hợp với thực tế quản lý, điều hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong từng thời kỳ. Chính sách về bình ổn giá cần khắc phục được những hạn chế hiện nay, tạo công cụ pháp lý đầy đủ, hiệu quả cho công tác kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ cho công tác quản lý, điều hành giá. Các chính sách về thẩm định giá nhà nước, quản lý doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá cần ngăn chặn, xử lý được tình trạng thông đồng trong thẩm định giá, quản lý chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp thẩm định giá, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, lãng phí tài sản nhà nước trong thẩm định giá, bảo đảm tính công khai, minh bạch và khả thi…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đều đánh giá cao về kết quả công tác năm 2021 của Cục Quản lý giá, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Huy Trường - Chánh Thanh tra cho rằng “Cục Quản lý giá đã vượt qua khó khăn để đạt được kết quả xuất sắc, đạt được mục tiêu đề ra. Trong năm 2021, Thanh tra Bộ và Cục Quản lý giá đã có sự phối hợp chặt chẽ, xử lý nhiều vụ thanh tra về giá đạt hiệu quả cao. Hiện nay Cục Quản lý giá đã sắp hoàn thành giai đoạn 2 dữ liệu về giá, Thanh tra Bộ mong có nhiều dữ liệu từ kênh thông tin này. Rất mong sự phối hợp chặt chẽ của Cục Quản lý giá trong năm tới”.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Nguyễn Thị Phố Giang
phát biểu tại Hội nghị

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Nguyễn Thị Phố Giang cho biết, năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đạt được nhiều dấu ấn trong năm 2021 là nhờ có sự hỗ trợ chặt chẽ, nhịp nhàng của Cục Quản lý giá. Việc cung cấp thông tin về giá kịp thời đã giúp Tổng cục Dự trữ Nhà nước có căn cứ để mua hàng Dự trữ quốc gia được kịp thời, hiệu quả. Rất mong năm 2022, TCDT và Cục QLG có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa để thời điểm đấu thầu gạo đúng thời điểm, từ quyết định giá sẽ giúp cho cuộc đấu thầu được chính xác, hiệu quả.

Đoàn kết quyết tâm vượt qua khó khăn

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngày 12/11/2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 32/2021/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong đó đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%.

Để hoàn thành mục tiêu trên, trong năm 2022, Cục Quản lý giá sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá theo cơ chế thị trường để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội và Chính phủ và các văn bản chỉ đạo có liên quan đề ra. Theo đó, Cục Quản lý giá chú trọng đến các giải pháp sau: (1) Tiếp tục làm tốt vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng công tác quản lý, điều hành giá để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu của Quốc hội và chính phủ đề ra; song song đó tham mưu thực hiện lộ trình thị trường đối với các dịch vụ công và các hàng hóa quan trọng thiết yếu. (2) Tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu để kịp thời đề xuất các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn giá cả thị trường nhất là đối với các mặt hàng có nguồn cung bị thiếu hụt cục bộ do ảnh hướng của thiên tai, dịch bệnh và các mặt hàng có nhu cầu cao dịp trước, trong và sau Tết. (3) Chủ động công tác dự báo, tính toán, xây dựng kịch bản điều hành giá các mặt háng thiết yếu theo lộ trình thị trường nhằm đảm bảo kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình thị trường và các mặt hàng do Nhà nước quản lý theo nguyên tắc thị trường trên cơ sở đánh giá, tính toán kỹ tác động để tránh gây xáo trộn lớn về mặt bằng giá cả. (4) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá và thẩm định giá. Kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các mặt hàng bình ổn giá; các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng dự trữ quốc gia; hàng hóa, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, các mặt hàng kê khai giá....Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. (5) Chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác điều hành giá, công khai minh bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng; hạn chế những thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng gây bất ổn thị trường.

Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Anh Tuấnphát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được của Cục Quản lý giá đã góp phần vào thành tích chung của Bộ Tài chính trong năm 2021. Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, năm 2021 đã đạt nhiều thành tựu, cả các công việc lâu dài và thường xuyên, các đề án chính sách lớn cũng được thực hiện.

“Đáng chú ý, Cục Quản lý giá đã trình Bộ trình Chính phủ hồ sơ xây dựng Luật Giá (sửa đổi) theo hướng sửa đổi toàn diện về luật, thay đổi tư duy về công tác quản lý giá. Một số cơ chế, chính sách quan trọng cũng được sửa đổi phù hợp thực tiễn liên quan đến các quy định về giá, thẩm định giá...”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Trong công tác chỉ đạo điều hành, Bộ Tài chính đã thực hiện tốt với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ, được các bộ, ngành đánh giá cao. Cục Quản lý giá cũng đã tham mưu Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, điều hành linh hoạt các mặt hàng quan trọng, thiết yếu.

Nhận xét về công tác giá năm 2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho rằng, công tác quản lý, điều hành giá sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, sự cạnh tranh của các nước lớn. Do đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn yêu cầu Cục Quản lý giá cần phải nhạy bén, bản lĩnh và công tâm trong công tác quản lý, điều hành giá; cần đánh giá kỹ các vấn đề nổi lên về giá, để chủ động có định hướng chính sách phù hợp.

Về cơ chế chính sách, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đề nghị tập trung sửa đổi Luật giá theo cơ chế thị trường, phân cấp phân quyền trong điều hành giá; tăng cường sự quản lý nhà nước tập trung vào xây dựng cơ chế chính sách, kiểm tra, kiểm soát; sớm đưa vào thực hiện các quy định quản lý giá có thông lệ quốc tế tốt; hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giá, nâng cấp Cơ sở dữ liệu về giá...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đặc biệt lưu ý đến công tác xây dựng cơ chế quản lý giá, từng bước xây dựng cơ chế quản lý giá phù hợp với thực tiễn và phù hợp với Chiến lược phát triển của ngành Tài chính trong giai đoạn mới./.