BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 26/3/2024, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá (thẩm định giá nhà nước) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Học viên là các cán bộ, công chức của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kết thúc khoá học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng, phục vụ công tác thẩm định giá tại đơn vị.

Ông Trần Bá Mẫn - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai giảng khóa học

Ông Vũ Trung Hiếu - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá phát biểu khai giảng