BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

KHAI GIẢNG Lớp "Cập nhật kiến thức về thẩm định giá" tại thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 12/6/2020, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng lớp "Cập nhật kiến thức về thẩm địnhg giá" cho các thẩm định viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Khóa học diễn ra từ ngày 12/6 đến ngày 14/6/2020. Sau khi kết thúc khóa học, các thẩm định viên đủ điều kiện sẽ được cấp Chứng nhận cập nhật. Đây chính là kiều kiện cần để các thẩm định viên về giá có thể hành nghề năm 2021.