BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

KHAI GIẢNG: Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá (thẩm định giá nhà nước) theo hình thức trực tuyến

Sáng ngày 11/10/2021, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá (thẩm định giá nhà nước) theo hình thức trực tuyến. Khóa học được thiết kế bao gồm 06 chuyên đề theo quy định của Bộ Tài chính. Học viên tham dự là các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý, thẩm định giá trên cả nước. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ, phục vụ công tác thẩm định giá tại địa phương

Ông Nguyễn Duy Thiện - Giám đốc Trung tâm đọc Quyết định mở lớp

Ông Nguyễn Văn Truyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá trực tiếp tham gia giảng dạy tại khóa học