BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá

Thừa Ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá - Nguyễn Anh Tuấn trao Quyết định số 464/QĐ-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2020 Bổ nhiệm ông Vũ Trung Hiếu - Phó phòng phụ trách phòng Dữ liệu - Tổng hợp giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá thuộc Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính. Như vậy, hiện tại Ban Giám đốc Trung tâm bao gồm Giám đốc và 01 Phó giám đốc. Trân trọng kính báo tới các cơ quan, đơn vị được biết để thuận tiện cho việc liên hệ và phối hợp công tác!