BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

THÔNG BÁO: Về việc giao phụ trách Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá thuộc Cục Quản lý giá

Ngày 25/5/2022, Bộ Tài chính có Quyết định số 854/QĐ-BTC về việc giao phụ trách Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá thuộc Cục Quản lý giá, cụ thể: Giao ông Vũ Trung Hiếu, Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá thuộc Cục Quản lý giá, kể từ ngày 01/6/2022.