BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

THÔNG BÁO: về việc Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá thuộc Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính

Ngày 13/4/2022, Bộ Tài chính có Quyết định số 545/QĐ-BTC về việc điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, cụ thể: Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Minh Toán, chuyên viên Cục Quản lý giá, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá thuộc Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.