BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Khai giảng lớp "Thẩm định giá nhà nước" tại tỉnh Bắc Ninh

Sáng ngày 21/10/2020, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá đã tiến hành Khai giảng lớp "Thẩm định giá nhà nước" tại thành phố Bắc Ninh. Học viên là các cán bộ, kế toán của các đơn vị, trường học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo của Tỉnh.

Ông Nguyễn Duy Thiện - Giám đốc Trung tâm đọc Quyết định mở lớp

Ông Nguyễn Xuân Cường - Trưởng phòng Kế hoạch tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai giảng khóa học

Học viên là các cán bộ, kế toán của các Trường trên đia bàn Tỉnh. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ , phục vụ công tác thẩm định giá tại địa phương