BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Khai giảng lớp "Thẩm định giá nhà nước" tại Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

Tuần vừa qua, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng khóa tập huấn Thẩm định giá nhà nước tại Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh. Học viên là các công chức, cán bộ thuộc các Sở, Ban Ngành của Tỉnh.

Học viên là các cán bộ, công chức thuộc Sở ban ngành trên đia bàn Tỉnh. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ , phục vụ công tác thẩm định giá tại địa phương