BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

KHAI GIẢNG: Lớp Cập nhật kiến thức về thẩm định giá theo hình thức TRỰC TUYẾN

Sáng ngày 10/7/2020, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tiếp tục khai giảng lớp "Cập nhật kiến thức về thẩm định giá" theo hình thức trực tuyến cho các thẩm định viên về giá hành nghề. Kết thúc khóa học cập nhật, các thẩm định viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng nhận cập nhật. Đây là điều kiện cần để các thẩm định viên về giá có thể hành nghề năm 2021

Ông Nguyễn Duy Thiện - Giám đốc Trung tâm đọc Quyết định mở lớp

Bà Dương Lan Anh - Phó trưởng phòng Quản lý thẩm định giá - Cục Quản lý giá trực tiếp tham gia giảng dạy chuyên đề đầu tiên của khóa học