BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Khai giảng lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá" tại tỉnh Cao Bằng

Sáng ngày 01/06/2022, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá" (thẩm định giá nhà nước) tại tỉnh Cao Bằng. Khóa học được thiết kế bao gồm 06 chuyên đề theo quy định của Bộ Tài chính. Học viên tham dự là các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý, thẩm định giá trên địa bàn tỉnh. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ, phục vụ công tác thẩm định giá tại địa phương.

Ông Vương Quang Thiên - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng phát biểu khai giảng

Ông Vũ Trung Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá công bố Quyết định mở lớp