BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Khai giảng lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá" tại Đồng Nai

Sáng ngày 13/7/2020, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá" tại Đồng Nai. Học viên tham dự khóa học là các cán bộ, công chức của các Sở, ban, ngành của Tỉnh. Khóa học diễn ra tại Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/07/2020. Sau khi kết thúc khoá học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Chứng chỉ, phục vụ công tác thẩm định giá tại địa phương.

Ông Trương Đình Phúc- Phó trưởng phòng Giá công sản - Sở Tài chính tỉnh phát biểu khai giảng khóa học

Ông Đặng Huy Minh - Phó trưởng phòng phụ trách Bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm đọc Quyết định mở lớp