BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Khai giảng khóa đào tạo thẩm định giá cho các cán bộ ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Ngày 21/9/2023 tại Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá kết hợp cùng Viện Đào tạo và Nghiên cứu ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức khóa học đào tạo thẩm định giá cơ bản. Học viên tham dự là các cán bộ, nhân viên của các chi nhánh, đơn vị thuộc ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Chương trình đào tạo Thẩm định giá được thiết kế, xây dựng dựa theo khung chương trình đào tạo nghiệp vụ của Bộ Tài chính, đồng thời bổ sung các nội dung mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để các học viên tham dự có thể độc lập thực hiện một cuộc thẩm định giá, như: Pháp luật về thẩm định giá; kiến thức tổng quan về thị trường, phương thức thu thập, phân tích số liệu, và quy trình thẩm định giá. Chương trình hướng đến các cơ sở giá trị, nguyên tắc, cách tiếp cận, và phương pháp thẩm định giá các loại hình tài sản; cũng như giới thiệu các kĩ năng cần thiết để học viên có thể đưa ra kết quả của tài sản cần thẩm định một cách hợp lý và thuyết phục. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được Thông báo hoàn thành khóa học, phục vụ công tác thẩm định giá tại chi nhánh, đơn vị thuộc ngân hàng.

TS Lê Minh Toán - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá - Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính phát biểu khai giảng khóa học

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm Định giá tài sản Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát biểu khai giảng tại khóa học

TS. Lâm Thị Thanh Huyền - Giảng viên Học viện Tài chính tham dự khai giảng và giảng dạy tại khóa học