BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Khai giảng khóa đào tạo định giá tài sản cho các cán bộ ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Ngày 11/4/2024, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá phối hợp cùng Viện Đào tạo và Nghiên cứu, Trung tâm Định giá tài sản Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức khóa học đào tạo định giá tài sản tại Hà Nội. Học viên tham dự là các cán bộ, nhân viên của các chi nhánh, đơn vị thuộc ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Chương trình đào tạo được thiết kế, xây dựng dựa theo khung chương trình đào tạo nghiệp vụ của Bộ Tài chính, đồng thời bổ sung các nội dung mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kinh nghiệm, và kỹ năng để các học viên tham dự có thể độc lập thực hiện một cuộc thẩm định giá. Chương trình hướng đến các cơ sở giá trị, nguyên tắc, cách tiếp cận, và phương pháp thẩm định giá các loại hình tài sản, máy thiết bị cũng như giới thiệu các kĩ năng cần thiết để học viên có thể giảm thiểu rủi ro trong quá trình thẩm định giá.

Bà Bùi Thu Hà - Viện Đào tạo và Nghiên cứu ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo nội dung, thời lượng chương trình tại khóa học

Ông Lê Đăng Trung Dũng - Phụ trách Phòng Bồi dưỡng nghiệp vụ - Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá quán triệt nội quy của khóa học

Bà Bùi Khánh Ly - Phòng Quản lý thẩm định giá - Cục Quản lý giá trao đổi chuyên đề đầu tiên của khóa học