BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Khai giảng khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá (thẩm định giá nhà nước) tại Hà Nội

Sáng ngày 18/12/2023, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá (thẩm định giá nhà nước) tại Hà Nội. Học viên là các cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. Kết thúc khoá học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng, phục vụ công tác thẩm định giá tại đơn vị.

TS Lê Minh Toán - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá phát biểu khai giảng khóa học

Ông Trần Quốc Bảo - Phó Cục trưởng Cục Chính trị - Tổ chức - Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai giảng khóa học