BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Khai giảng khóa Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho các thẩm định viên về giá hành nghề năm 2023

Sáng ngày 05/5/2023 tại Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tổ chức khai giảng khóa Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá (cập nhật kiến thức). Khóa học theo hình thức Trực tuyến (online). Kết thúc khóa học, các học viên đạt đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận cập nhật, đủ điều kiện hành nghề năm 2024

TS Lê Minh Toán - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá phát biểu khai giảng khóa học

Ths Bùi Khánh Ly - Phòng Quản lý thẩm định giá - Cục Quản lý giá tham gia giảng dạy tại khóa học