BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

KHAI GIẢNG: Lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá tại Hà Nội

Sáng ngày 23/9/2022 tại Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng khóa Cập nhật kiến thức về thẩm định giá cho các thẩm định viên về giá. Các thẩm định viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng nhận cập nhật, đây là điều kiện để thẩm định viên có thể hành nghề năm 2023.

Ông Vũ Trung Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu khai giảng

Ths Nguyễn Thị Hồng Liên - Phó trưởng phòng Quản lý thẩm định giá - Cục Quản lý giá trao đổi chuyên đề đầu tiên tại khóa học