BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tại thành phố Hà Nội

Sáng ngày 6/5/2024, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá (thẩm định giá nhà nước) tại thành phố Hà Nội. Học viên là các cán bộ, công chức của các bộ, ngành và các cán bộ công chức khác có nhu cầu. Kết thúc khoá học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng, phục vụ công tác thẩm định giá tại đơn vị.

TS Lê Minh Toán - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá phát biểu khai giảng khóa học

Ths Dương Lan Anh - Phó trưởng Phòng Quản lý thẩm định giá - Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính giảng dạy tại khóa học