BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Sáng ngày 22/4/2024, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá (thẩm định giá nhà nước) tại thành phố Đà Lạt. Học viên là các cán bộ, công chức của các đơn vị trên địa bàn thành phố. Kết thúc khoá học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng, phục vụ công tác thẩm định giá tại đơn vị.

Bà Bùi Thị Tuyết Mai - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai giảng khóa học

Ông Lê Minh Toán - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá công bố Quyết định mở lớp đồng thời quán triệt nội quy của khóa học