BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tại huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng

Sáng ngày 22/4/2024, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá (thẩm định giá nhà nước) tại huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng. Học viên là các cán bộ, công chức của các đơn vị trên địa bàn huyện. Kết thúc khoá học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng, phục vụ công tác thẩm định giá tại đơn vị.

Ông Phạm Quốc Tú - Phó Trưởng phòng Quản lý giá - Công sản Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai giảng khóa học

Ông Trần Đức Bắc - Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, thay mặt UBND huyện phổ biến, quán triệt tại khóa học

Ông Nguyễn Duy Thiện - Nguyên Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá phát biểu khai giảng khóa học