BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên ngành thẩm định giá tại thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 01/07/2020, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tiếp tục tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên ngành thẩm định giá tại thành phố Hồ Chí Minh. Tới dự buổi lễ khai giảng có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nội Vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Sau khi kết thúc khoá học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Chứng chỉ, phục vụ công tác thẩm định giá tại địa phương.