BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Khai giảng khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá (thẩm định giá nhà nước) tại tỉnh Hậu Giang

Sáng ngày 07/8/2023, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá (thẩm định giá nhà nước) tại tỉnh Hậu Giang. Học viên là các cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. Kết thúc khoá học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng, phục vụ công tác thẩm định giá tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang phát biểu khai giảng khoá học

Ông Nguyễn Duy Thiện - Nguyên Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá giảng dạy tại khoá học