BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

KHAI GIẢNG khóa học "Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá" tại thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch Đào tạo - bồi dưỡng đã được Lãnh đạo Cục Quản lý giá phê duyệt. Sáng ngày 15/6/2020 Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng khóa học "Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá". Tới dự buổi lễ khai giảng có lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban cùng toàn thể học viên là cán bộ, công chức tham gia khóa học.

Ông Nguyễn Văn Truyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính phát biểu khai giảng khóa học

Ông Nguyễn Duy Thiện - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá - Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính phát biểu khai giảng khóa học

Tới tham dự lễ khai giảng có lãnh đạo Các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể cán bộ, công chức tham dự khóa học. Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp "Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên ngành thẩm định giá", phục vụ công tác thẩm định giá tại địa phương.