BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

BẾ GIẢNG Lớp "Cập nhật kiến thức chuyên ngành thẩm định giá" tại thành phố Hồ Chí Minh

Tuần vừa qua, sau khi kết thúc khóa học "Cập nhật kiến thức" được tổ chức từ 12/6 đến 14/6/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá đã cấp giấy "Chứng nhận cập nhật" cho các thẩm định viên đủ điều kiện. Đây chính là điều kiện cần để các thẩm định viên về giá có thể hành nghề vào năm 2021. Ông Nguyễn Văn Truyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá tới dự buổi lễ Bế giảng và trực tiếp trao Chứng nhận cho các thẩm định viên về giá.