Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Sẽ chuyển sang cơ chế giá đối với nhiều loại phí

30/12/2016

Sẽ chuyển sang cơ chế giá đối với nhiều loại phí

17 nhóm hàng hóa, dịch vụ sẽ được chuyển từ phí, lệ phí sang cơ chế giá từ 1/1/2017

30/12/2016

17 nhóm hàng hóa, dịch vụ sẽ được chuyển từ phí, lệ phí sang cơ chế giá từ 1/1/2017

Thong ke