Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Triển khai Đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1

24/05/2018 09:20

Ngày 24/05/2018 tại Hà Nội, Ban triển khai dự án tiếp tục tổ chức các buổi "Đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1".

Phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được xây dựng đáp ứng được yêu cầu thu thập, quản lý thông tin, dữ liệu về:

(1)   Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện báo cáo giá thị trường; Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đăng ký giá, kê khai giá; Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; Giá trúng thầu đối với hàng hóa dự trữ quốc gia; Trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK; Khung giá tính thuế tài nguyên do Tổng Cục Thuế ban hành; Giá tính thuế tài nguyên do UBND Tỉnh quy định; Giá trị tài sản thuộc sở hữu Nhà nước; Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện báo cáo giá thị trường; Giá do UBND Tỉnh định giá;

(2)   Quản lý thông tin doanh nghiệp thẩm định giá; Báo cáo các chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp TĐG định kỳ và đột xuất; thông tin về thẩm định viên hành nghề; thông tin giá trị tài sản thẩm định giá.;

(3)   Tính và dự báo CPI theo các tiêu chí khác nhau;

     Và các báo cáo khai thác khác liên quan đến diễn biến giá cả, công tác quản lý, điều hành giá...

Tới dự Khai giảng buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá

Đồng chí Võ Anh Trung - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính phát biểu tại lớp học

Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá" được triển khai sẽ phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về giá, điều hành kinh tế vĩ mô, điều tiết giá của Nhà nước; công khai thông tin về giá theo quy định của pháp luật.

Thong ke