Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Triển khai Đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1

23/05/2018 11:29

      Ngày 22/05/2018 tại Hà Nội, Ban triển khai dự án đã chính thức tổ chức các buổi "Đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1".

       Thực hiện nhiệm vụ triển khai xây dựng "Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1" được giao theo Quyết định số 2309/QĐ-BTC ngày 24/10/2016 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1” và Quyết định số 479/QĐ-BTC ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Ban triển khai dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1. Đến nay, Bộ Tài chính (trực tiếp là Cục Quản lý giá và Cục Tin học và Thống kê tài chính) đã phối hợp với Công ty Cổ phần tập đoàn HIPT (là đơn vị trúng thầu) đã hoàn thành xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá phiên bản 2.0 và thực hiện cài đặt hệ thống tại Cục Tin học và Thống kê tài chính. Phần mềm đã được tổ chức kiểm thử nhiều vòng với Tổ Giám sát thi công và các đơn vị nghiệp vụ liên quan, đặc biệt là các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý giá.

Ông Đặng Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá phát biểu khai giảng lớp học

Phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được xây dựng đáp ứng được yêu cầu thu thập, quản lý thông tin, dữ liệu về:

(1)   Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện báo cáo giá thị trường; Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đăng ký giá, kê khai giá; Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; Giá trúng thầu đối với hàng hóa dự trữ quốc gia; Trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK; Khung giá tính thuế tài nguyên do Tổng Cục Thuế ban hành; Giá tính thuế tài nguyên do UBND Tỉnh quy định; Giá trị tài sản thuộc sở hữu Nhà nước; Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện báo cáo giá thị trường; Giá do UBND Tỉnh định giá;

(2)   Quản lý thông tin doanh nghiệp thẩm định giá; Báo cáo các chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp TĐG định kỳ và đột xuất; thông tin về thẩm định viên hành nghề; thông tin giá trị tài sản thẩm định giá.;

(3)   Tính và dự báo CPI theo các tiêu chí khác nhau;

     Và các báo cáo khai thác khác liên quan đến diễn biến giá cả, công tác quản lý, điều hành giá...

Tới dự có Lãnh đạo Cục Quản lý giá, Lãnh đạo Cục Tin học và Thống kê tài chính, Lãnh đạo Công ty cổ phần Hipt là đơn vị trúng thầu triển khai dự án cùng toàn thể các cán bộ tham gia lớp đào tạo.

Ông Phạm Văn Bình - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá

     Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá" được triển khai sẽ phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước về giá, điều hành kinh tế vĩ mô, điều tiết giá của Nhà nước; công khai thông tin về giá theo quy định của pháp luật.

Thong ke