Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Hội đồng thi Thẩm định viên về giá Thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XI

09/12/2016

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Thông tư 46 về việc thi cấp thẻ thẩm định viên của Bộ Tài Chính

10/12/2016

Thông tư này quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Thông tư 46 về việc thi cấp thẻ thẩm định viên của Bộ Tài Chính

09/12/2016

Thông tư quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá duy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Thông tư 46 về việc thi cấp thẻ thẩm định viên của Bộ Tài Chính

09/12/2016

Thông tư quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá duy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Khai giảng khóa 3 lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá năm 2016

10/12/2016

Ngày 6.5.2016, tại Hà Nội, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng khóa 03, lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá. Kết thúc khóa học cập nhật, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ cập nhật, đây chính là điều kiện cần để các thẩm định viên có thể hành nghề năm 2017.

Thông báo lịch Nghỉ học ngày 28/4/2016 Lớp Đào tạo 02

10/12/2016

Lớp Đào tạo 02.2016 NGHỈ buổi học ngày hôm nay thứ 5 (28/4/2016). Xin thông báo để quý anh chị học viên được biết!

Khai giảng lớp Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước tại Long An

10/12/2016

Ngày 24/4/2016, tại Long An, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng lớp "Bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước" cho các công chức, viên chức tại địa bàn Tỉnh.

Khai giảng khóa II lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá năm 2016 tại Sài Gòn

10/12/2016

Ngày 22.4.2016, tại Tp Hồ Chí Minh, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức lớp học cập nhật cho các thẩm định viên về giá khu vực phía Nam.

Trao chứng chỉ cập nhật kiến thức khóa I năm 2016 cho các thẩm định viên về giá

10/12/2016

 Sau khi kết thúc khóa học cập nhật kiến thức, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức trao chứng chỉ cập nhật cho các thẩm định viên tham gia khóa học. Đây chính là điều kiện cần để các thẩm định viên về giá có thể hành nghề năm 2017.

Khai giảng khóa I lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá năm 2016

10/12/2016

Ngày 19.4.2016, tại Hà Nội, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng khóa I lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá.

Thong ke