Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Quyết định số 2761/QĐ-BTC ngày 26/12/2016 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

09/01/2017

Quyết định số 2761/QĐ-BTC ngày 26/12/2016 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng năm mới 2017

03/01/2017

Nhân dịp bước sang năm mới 2017, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và nhân danh cá nhân, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã gửi Thư chúc mừng năm mới tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính. Cổng TTĐT Bộ Tài chính giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.

Bộ Tài chính tổ chức trao thẻ thẩm định viên về giá năm 2016

30/12/2016

Bộ Tài chính tổ chức trao thẻ thẩm định viên về giá năm 2016

Thông báo về việc trao thẻ Thẩm định viên về giá năm 2016

27/12/2016

Thông báo về việc trao thẻ Thẩm định viên về giá năm 2016

Quyết định về việc cấp thẻ thẩm định viên về giá

27/12/2016

Quyết định về việc cấp thẻ thẩm định viên về giá

Công văn Chỉ thị Tết của Bộ trưởng Bộ Tài chính

26/12/2016

Công văn Chỉ thị Tết của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 12/2016

26/12/2016

Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 12/2016

Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 11/2016

26/12/2016

Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 11/2016

Công văn Bình ổn giá cuối năm 2016

26/12/2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Văn bản Điều hành kinh doanh Xăng dầu của Bộ Công thương ngày 04/11/2016

22/12/2016

Điều hành kinh doanh Xăng dầu của Bộ Công thương ngày 04/11/2016

Thong ke