Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu xuân mới Đinh Dậu

03/02/2017

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu xuân mới Đinh Dậu

Giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 1 năm 2017

25/01/2017

Giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 1 năm 2017

10 Sự kiện Tài chính nổi bật năm 2016

25/01/2017

10 Sự kiện Tài chính nổi bật năm 2017

Báo cáo tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 01 năm 2017

25/01/2017

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
15 NGÀY ĐẦU THÁNG 01/2017

Thông báo Công bố danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề năm 2017

25/01/2017

Thông báo Công bố danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề năm 2017

Thông báo Lịch nghỉ Tết Đinh Dậu 2017

25/01/2017

Thông báo Lịch nghỉ Tết Đinh Dậu 2017

Tăng cường chủ động trong điều hành giá góp phần hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế

17/01/2017

Tăng cường chủ động trong điều hành giá góp phần hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế

Gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Giá nhân dịp mừng Xuân Đinh Dậu 2017

16/01/2017

Gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Giá nhân dịp mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Hỗ trợ hơn 8.000 tấn gạo cho nhân dân trong dịp Tết Đinh Dậu 2017

13/01/2017

Hỗ trợ hơn 8.000 tấn gạo cho nhân dân trong dịp Tết Đinh Dậu 2017

Quyết định Về việc công bố Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ

09/01/2017

Về việc công bố Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để Cổ phần hoá năm 2017

Thong ke