Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Công bố điều chỉnh danh sách Doanh nghiệp Thẩm định giá và chi nhánh đủ điều kiện hành nghề năm 2017

24/02/2017

Công bố điều chỉnh danh sách Doanh nghiệp Thẩm định giá và chi nhánh đủ điều kiện hành nghề năm 2017

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017

24/02/2017

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017

Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 02/2017

20/02/2017

Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 2/2017

Công khai quỹ Bình ổn giá Quý IV và cả năm 2016

14/02/2017

Công khai Bình ổn giá Quý IV và cả năm 2016

Chỉ số giá Tiêu dùng tháng 01 năm 2017

14/02/2017

Chỉ số giá Tiêu dùng tháng 01 năm 2017

"Thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá"

13/02/2017

Kính gửi Các doanh nghiệp thẩm định giá

Công bố Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ

13/02/2017

Quyết định công bố Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá năm 2017 (lần 2)

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu toàn thể cán bộ CNVC Bộ Tài chính giữ nghiêm kỷ luật lao động

09/02/2017

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu toàn thể cán bộ CNVC Bộ Tài chính giữ nghiêm kỷ luật lao động

Báo cáo tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 01/2017

08/02/2017

Báo cáo tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 01/2017

Chính phủ họp báo thường kỳ tháng 1/2017

06/02/2017

Chính phủ họp báo thường kỳ tháng 1/2017

Thong ke