Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Bộ Tài chính đề nghị rà soát tình hình tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do Doanh nghiệp biếu tặng trên phạm vi cả nước

22/03/2017

Bộ Tài chính đề nghị rà soát tình hình tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do Doanh nghiệp biếu tặng trên phạm vi cả nước

Tình hình giá cả thị trường tháng 02/2017, dự báo tháng 3/2017

15/03/2017

Tình hình giá cả thị trường tháng 02/2017,
dự báo tháng 3/2017

CPI tháng 2/2017 tăng 0,23%

13/03/2017

CPI tháng 2/2017 tăng 0,23%

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Cục Quản lý giá

27/02/2017

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Cục Quản lý giá

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính

27/02/2017

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính

Công bố điều chỉnh danh sách Doanh nghiệp Thẩm định giá và chi nhánh đủ điều kiện hành nghề năm 2017

24/02/2017

Công bố điều chỉnh danh sách Doanh nghiệp Thẩm định giá và chi nhánh đủ điều kiện hành nghề năm 2017

Thong ke