Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Cục trưởng Cục quản lý giá tham dự buổi bế mạc khóa học cập nhật kiến thức 05 tại Hà Nội

10/12/2016

Kết thúc khóa học cập nhật 05 tại Hà Nội, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức trao chứng chỉ cho các thẩm định viên.

Khai giảng khóa học cập nhật kiến thức 05 tại Hà Nội

10/12/2016

   Ngày 20/5/2016 tại Hà Nội, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng khóa 05, lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ cập nhật, đây chính là điều kiện cần để các thẩm định viên có thể hành nghề năm 2017

Banking Vietnam 2016

10/12/2016

Ngày 19/5/2016, tại Khách sạn Melia Hà Nội, cán bộ Trung tâm đã tham gia hội nghị " Banking Vietnam 2016 với chủ đề : Đổi mới và sáng tạo – những nhân tố then chốt nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập mới".

Khai giảng khóa 4 lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá năm 2016

10/12/2016

Từ ngày 13/5 đến ngày 15/5 Tại Tp Hồ Chí Minh, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng khóa 04, lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá. Kết thúc khóa học cập nhật, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ cập nhật, đây chính là điều kiện cần để các thẩm định viên có thể hành nghề năm 2017.

Tham gia ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 177/2013/NĐ-CP

10/12/2016

Ngày 16/5/2016 tại Ninh Bình, cán bộ trung tâm đã tham gia hội nghị " Tham gia ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 177/2013/NĐ-CP" của Bộ Tài Chính do Cục quản lý Giá tổ chức.

Khóa học cập nhật kiến thức 03 tại Hà Nội

10/12/2016

Ngày 8.5.2016 tại Hà Nội, khóa học cập nhật 03 năm 2016 về cập nhật kiến thức đã kết thúc, các học viên tham gia đã được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện tiếp tục hành nghề năm 2017.

Hội đồng thi Thẩm định viên về giá Thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XI

10/12/2016

Đối tượng đăng ký dự thi thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ XI thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 46/2014/TT-BTC.

Thông tư 46 về việc thi cấp thẻ thẩm định viên của Bộ Tài Chính

10/12/2016

Thông tư này quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Khai giảng khóa 3 lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá năm 2016

10/12/2016

Ngày 6.5.2016, tại Hà Nội, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng khóa 03, lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá. Kết thúc khóa học cập nhật, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ cập nhật, đây chính là điều kiện cần để các thẩm định viên có thể hành nghề năm 2017.

Thông báo lịch Nghỉ học ngày 28/4/2016 Lớp Đào tạo 02

10/12/2016

Lớp Đào tạo 02.2016 NGHỈ buổi học ngày hôm nay thứ 5 (28/4/2016). Xin thông báo để quý anh chị học viên được biết!

Thong ke