Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 12/2016

26/12/2016

Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 12/2016

Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 11/2016

26/12/2016

Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 11/2016

Tình hình giá cả thị trường tháng 10/2016 dự báo tháng 11/2016

22/12/2016

Ngày 07 tháng 11 năm 2016, Cục Quản lý giá ban hành Tình hình giá cả thị trường tháng 10/2016 dự báo tháng 11/2016

Tình hình giá cả thị trường tháng 5/2016

02/11/2016

Tại miền Bắc, giá thóc, gạo tẻ thường ổn định so với tháng 4/2016. Giá thóc tẻ thường dao động phổ biến ở mức 6.500 – 7.500 đồng/kg, giá một số loại thóc chất lượng cao hơn phổ biến ở mức 8.000 – 9.500 đồng/kg; giá gạo tẻ thường dao động phổ biến ở mức 8.500 – 14.000 đồng/kg

Hội nghị AVA lần thứ 19 tại Phnom Penh

02/11/2016

Tiếp theo Hội nghị AVA lần thứ 18 tổ chức thành công tại Việt Nam năm 2014, hội nghị Hội thẩm định viên về giá ASEAN (AVA) lần thứ 19 tại Phnom Penh (Căm pu chia) đã diễn ra từ ngày 4-7/5/2016.

Hội đồng thi Thẩm định viên về giá Thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XI

09/12/2016

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Thông tư 46 về việc thi cấp thẻ thẩm định viên của Bộ Tài Chính

09/12/2016

Thông tư quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá duy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Công văn số 2427/BCT-TTTN ngày 21/3/2016 điều hành kinh doanh xăng dầu

02/11/2016

Ngày 21/3/2016, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, căn cứ các quy định tại văn bản pháp luật và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương – Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 2427/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 03/2016

02/11/2016

Trong 15 ngày đầu tháng 3/2016 so với cùng kỳ tháng 02/2016, giá một số mặt hàng thiết yếu trên thị trường thế giới tăng như: giá chào bán gạo xuất khẩu tại Thái Lan và Việt Nam, giá LPG, giá xăng dầu, giá đường và giá thép; riêng giá phân bón Ure giảm

Tình hình giá cả thị trường tháng 2/2016

02/11/2016

Thời gian cao điểm Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 rơi trọn trong tháng 2/2016, thị trường hàng hoá sôi động hơn vào tháng 2/2016 nhất là thời điểm từ 23 Tháng Chạp đến ngày 28,29 Tết (từ ngày 01/2/2016 đến ngày 06,07/2/2016).

Thong ke