Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Chỉ số giá Tiêu dùng tháng 01 năm 2017

14/02/2017

Chỉ số giá Tiêu dùng tháng 01 năm 2017

"Thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá"

13/02/2017

Kính gửi Các doanh nghiệp thẩm định giá

Công bố Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ

13/02/2017

Quyết định công bố Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá năm 2017 (lần 2)

Báo cáo tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 01/2017

08/02/2017

Báo cáo tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 01/2017

Giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 1 năm 2017

25/01/2017

Giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 1 năm 2017

Báo cáo tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 01 năm 2017

25/01/2017

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
15 NGÀY ĐẦU THÁNG 01/2017

Thông báo Công bố danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề năm 2017

25/01/2017

Thông báo Công bố danh sách thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề năm 2017

Gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Giá nhân dịp mừng Xuân Đinh Dậu 2017

16/01/2017

Gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Giá nhân dịp mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Quyết định số 2761/QĐ-BTC ngày 26/12/2016 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

09/01/2017

Quyết định số 2761/QĐ-BTC ngày 26/12/2016 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Bộ Tài chính tổ chức trao thẻ thẩm định viên về giá năm 2016

30/12/2016

Bộ Tài chính tổ chức trao thẻ thẩm định viên về giá năm 2016

Thong ke