Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Tình hình giá cả thị trường tháng 02/2017, dự báo tháng 3/2017

15/03/2017

Tình hình giá cả thị trường tháng 02/2017,
dự báo tháng 3/2017

CPI tháng 2/2017 tăng 0,23%

13/03/2017

CPI tháng 2/2017 tăng 0,23%

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Cục Quản lý giá

27/02/2017

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Cục Quản lý giá

Công bố điều chỉnh danh sách Doanh nghiệp Thẩm định giá và chi nhánh đủ điều kiện hành nghề năm 2017

24/02/2017

Công bố điều chỉnh danh sách Doanh nghiệp Thẩm định giá và chi nhánh đủ điều kiện hành nghề năm 2017

Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 02/2017

20/02/2017

Tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng 2/2017

Công khai quỹ Bình ổn giá Quý IV và cả năm 2016

14/02/2017

Công khai Bình ổn giá Quý IV và cả năm 2016

Thong ke