Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò nhạc trưởng trong quản lý nhà nước về giá những tháng cuối năm 2017

04/07/2017 11:01

Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, ông Nguyễn Văn Truyền – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết, do có sự chỉ đạo trực tiếp và sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính và sự phối kết hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, các địa phương, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá đã chủ động bám sát chủ trương điều hành kinh tế của Chính phủ, kế hoạch hành động của Bộ cho năm 2017, trong đó trọng tâm là những định hướng điều hành giá để thực hiện mục tiêu Quốc hội đề ra nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội nên trong 6 tháng đầu năm 2017, Cục Quản lý giá đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác như: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Triển khai Luật phí, lệ phí chuyển một số dịch vụ từ phí quản lý theo cơ chế giá; Công tác tham mưu về quản lý, điều hành và bình ổn thị trường, giá cả 6 tháng đầu năm 2017 (trong đó: chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, bình ổn thị trường giá cả và công tác quản lý, điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu như: giá xăng dầu, giá điện, giá than, giá thóc gạo, giá cước vận tải, giá dịch vụ khám, chữa bệnh, giá dịch vụ giáo dục, giá dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công Nhà nước đặt hàng); Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả; Công tác tổng hợp báo cáo, tổ chức thông tin tuyên truyền về chính sách quản lý giá; Công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá...

Ông Nguyễn Văn Truyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) báo cáo Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017 và Dự kiến Chương trình công tác 6 tháng cuối năm

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu cho rằng, mặc dù công tác giá 6 tháng đầu năm đã đạt được những thành công nhất định, tuy nhiên, không nên phát sinh tinh thần chủ quan mà cần lưu ý đánh giá tình hình diễn biến thị trường trong nước và thế giới một cách chính xác theo cả 2 hướng tích cực và tiêu cực để có những giải pháp điều hành linh hoạt. Thứ trưởng Trần Văn Hiếu yêu cầu, 6 tháng cuối năm, Cục Quản lý giá cần tiếp tục làm tốt vai trò nhạc trưởng trong quản lý nhà nước về giá.  Tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc triển khai Luật phí, lệ phí tại các địa phương để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện các loại phí, lệ phí chuyển sang giá.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Quản lý giá phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định giá, từ việc nâng cao chất lượng thẩm định viên, kiểm soát chất lượng hoạt động doanh nghiệp...  

Về Cơ sở Dữ liệu quốc gia về giá, Thứ trưởng cũng mong muốn tiếp tục được hoàn thiện và nâng cao chất lượng, bởi đây là nguồn cung cấp dữ liệu, thông tin quan trọng cho công tác quản lý, điều hành giá trong cơ chế thị trường. Cuối cùng là vấn đề đội ngũ cán bộ, Thứ trưởng bày tỏ niềm tin ngày càng lớn hơn đối với lớp thế hệ trẻ, tuy nhiên, niềm tin đó vẫn là chưa đủ vì thị trường luôn phong phú, phức tạp, biến động và phát triển theo rất nhiều quy luật chi phối nó nên Thứ trưởng yêu cầu các cán bộ làm công tác giá nhất là các cán bộ trẻ cần tiếp tục tiến bộ và dành nhiều thời gian đi thực tế hơn. Đối với công tác phát triển Đảng, Đoàn, đặc biệt là công tác Đảng, Thứ trưởng cho rằng, đã là công chức cần phải coi việc vào Đảng là một trong các mục tiêu quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Trần Văn Hiếu, thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Quản lý giá, ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá đã khẳng định, những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng tại Hội nghị này sẽ được chuyển tải vào chương trình công tác của Cục Quản lý giá những tháng cuối năm 2017. Theo đó, căn cứ vào các nội dung công tác đã đề ra và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Cục Quản lý giá sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Thông tư Quy định tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp bởi đây là Thông tư rất quan trọng, cần thiết đối với việc xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa. Trong công tác quản lý và điều hành giá, Cục Quản lý giá tiếp tục theo dõi sát những diễn biến giá cả thị trường với tinh thần không chủ quan vì thị trường luôn biến động khó lường, đặc biệt là giá xăng, dầu, các mặt hàng được giao theo dõi, báo cáo.

Trong những tháng cuối năm, Cục Quản lý giá sẽ phấn đấu tiếp tục làm tốt vai trò giúp việc cho Bộ cũng như giúp việc cho Ban chỉ đạo điều hành giá để thực hiện công tác tham mưu cho Bộ và Chính phủ việc điều hành giá trong phạm vi cả nước.

Đối với công tác thẩm định giá, Cục Quản lý giá tiếp tục rà soát, đánh giá các doanh nghiệp thẩm định giá, kiểm soát chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp tiến tới thực hiện chấm điểm và công bố điểm đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Đây là một bước để nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá.

Tiếp theo, Cục Quản lý giá sẽ tiến hành đánh giá Nghị định 89/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá để từng bước hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá trong tình hình mới.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Quản lý giá sẽ lưu ý xem xét các kết quả của các đoàn thanh tra, kiểm tra, cũng như kết quả của các đoàn kiểm toán đối với các doanh nghiệp mà Cục tiến hành kiểm tra, đặc biệt, sẽ triển khai nghiêm túc Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp để vừa kiểm soát được hoạt động của doanh nghiệp đồng thời không gây khó khăn, phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) phát biểu kết thúc Hội nghị

*Nguồn: Cục Quản lý giá

Thong ke