Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Khóa học cập nhật kiến thức 03 tại Hà Nội

12/12/2016

Ngày 8.5.2016 tại Hà Nội, khóa học cập nhật 03 năm 2016 về cập nhật kiến thức đã kết thúc, các học viên tham gia đã được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện tiếp tục hành nghề năm 2017.

Hội đồng thi Thẩm định viên về giá Thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ XI

12/12/2016

Căn cứ Thông tư số 46/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá (sau đây gọi tắt là Thông tư số 46/2014/TT-BTC);

Khai giảng khóa 3 lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá năm 2016

12/12/2016

Ngày 6.5.2016, tại Hà Nội, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng khóa 03, lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá. Kết thúc khóa học cập nhật, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ cập nhật, đây chính là điều kiện cần để các thẩm định viên có thể hành nghề năm 2017.

Khai giảng khóa I lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá năm 2016

02/11/2016

Ngày 19.4.2016, tại Hà Nội, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng khóa I lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá.Công văn mở lớp Bồi dưỡng Thẩm định giá nhà nước

10/12/2016

Hoạt động Thẩm định giá nhà nước được quy định tại Mục 4 của Luật Giá (năm 2012). Ngày 6/8/2013, Chính phủ đã ban hàn Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá, tại đây các nội dung liên quan đển thẩm định giá

Công văn mở lớp cập nhật kiến thức 2016

10/12/2016

Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá thuộc Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) có chức năng xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Khai giảng lớp Đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá DT.2016.02

10/12/2016

Ngày 12/4, tại Hà Nội Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá khai giảng lớp " Đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá". Khóa đào tạo bao gồm 7 chuyên đề :

Đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá

10/12/2016

Hoạt động thẩm định giá được quy định tại Chương IV của Luật giá (năm 2012). Ngày 6/8/2013, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Tuyển sinh khoá 1 về đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá

10/12/2016

Các học viên và cá nhân có nhu cầu học lấy Chứng chỉ thẩm định giá để có kiến thức hành nghề đảm bảo Điều 34 khoản 5 về tiêu chuẩn thẩm định viên về giá do Luật giá quy định

Thong ke