Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Hội thảo chính phủ điện tử – Vietnam Digital Government 2016

02/11/2016

Ngày 30/3/2016, cán bộ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tham dự buổi hội thảo Phát triển chính phủ điện tử -Vietnam Digital Government 2016 tại khách sạn Melia Hà Nội.Khóa học cập nhật kiến thức 03 tại Hà Nội

02/11/2016

Ngày 8.5.2016 tại Hà Nội, khóa học cập nhật 03 năm 2016 về cập nhật kiến thức đã kết thúc, các học viên tham gia đã được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện tiếp tục hành nghề năm 2017.

Khai giảng khóa 3 lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá năm 2016

02/11/2016

Ngày 6.5.2016, tại Hà Nội, Trung tâm dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá đã tổ chức khai giảng khóa 03, lớp cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá. Kết thúc khóa học cập nhật, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ cập nhật, đây chính là điều kiện cần để các thẩm định viên có thể hành nghề năm 2017.Hoạt động đào tạo của Trung tâm

12/12/2016

Một số hình ảnh hoạt động của trung tâm

Thong ke