Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Thẩm định giá nhà nước tại Bà Rịa-Vũng Tàu

12/09/2017 14:18

Vừa qua tại thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá đã tổ chức bế giảng lớp "Thẩm định giá nhà nước". Khóa học diễn ra từ ngày 07/9 đến ngày 12/09/2017 tại Sở Tài chính tỉnh.

TS Phạm Văn Bình - Giám đốc Trung tâm phát biểu bế giảng khóa học

Đối tượng học viên là Công chức, viên chức. Các học viên sau khi kết thúc khóa học, đủ điều kiện sẽ được cấp Chứng chỉ thẩm định giá nhà nước phục vụ công tác thẩm định giá tại địa phương. 

-Trungdzu-

Thong ke