Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Tăng cường chủ động trong điều hành giá góp phần hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế

17/01/2017 10:22

Ngày 10/1/2017, Bộ Tài chính đã có Thông báo số 14/TB-BCĐĐHG Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 22 tháng 12 năm 2016 về việc đánh giá về kết quả thực hiện công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2016 và đề ra phương hướng quản lý, điều hành giá năm 2017.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì buổi họp Ban Chỉ đạo điều hành giá. Ảnh: Internet

Nội dung Thông báo nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ như sau:

Phó Thủ tướng đã biểu dương Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã có trách nhiệm cao trong việc triển khai các giải pháp điều hành giá và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực (Bộ Công Thương, Y tế, Giao thông vận tải, Ngân hàng nhà nước…) đã có sự phối hợp chặt chẽ, tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đóng góp nhiều ý kiến cụ thể; biểu dương Nhóm giúp việc đã chủ động đề xuất kế hoạch họp, chuẩn bị chu đáo và toàn diện tài liệu cho các buổi họp, dự báo và đưa ra các kịch bản điều hành để kiến nghị các giải pháp phù hợp trình lên Trưởng ban cho ý kiến chỉ đạo và đưa ra thảo luận tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Có thể nhận thấy, công tác điều hành giá năm 2016 dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đã đạt kết quả thành công trong việc kiểm soát lạm phát dưới 5% theo mục tiêu đề ra, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời đã thực hiện được một bước đi rất căn bản của lộ trình thị trường đối với giá dịch vụ công (như dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục) gắn với quá trình đổi mới cơ chế tài chính, biên chế và tổ chức nhân sự của các đơn vị sự nghiệp công lập trong điều kiện kinh tế thế giới diễn biến phức tạp nhất là biến động của giá xăng dầu; tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và lũ lụt diễn ra liên tục tại các địa phương trong cả nước…

Bước sang năm 2017, Quốc hội đã đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân năm khoảng 4%. Việc thực hiện nhiệm vụ điều hành giá, kiểm soát lạm phát sẽ gặp rất nhiều áp lực, khó khăn hơn năm 2016 do có nhiều yếu tố dự báo gây sức ép lên mặt bằng giá như xu hướng hồi phục của giá xăng dầu và giá các hàng hóa cơ bản trên thị trường thế giới, việc điều chỉnh giá các hàng hóa quan trọng, thiết yếu (điện, dịch vụ y tế, giáo dục..) theo lộ trình thị trường; áp lực về tỷ giá; các rủi ro về biến đổi khí hậu, thiên tai; việc chuyển các nhóm dịch vụ từ phí sang giá do Nhà nước định giá theo Luật Phí và lệ phí và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, thì việc tính đúng, tính đủ chi phí đối với một số dịch vụ không được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước sẽ có tác động nhất định lên mặt bằng giá. Mặt khác, công tác điều hành giá đồng thời phải hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế.

Về phương hướng quản lý, công tác điều hành giá năm 2017 cần được tiến hành hết sức chặt chẽ và phối hợp bài bản ngay từ đầu năm. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và phối hợp linh hoạt để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, trong đó cần tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ sau:

- Bộ Công Thương bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, điều hành giá bán xăng dầu trong nước phù hợp kết hợp với sử dụng linh hoạt quỹ bình ổn giá xăng dầu làm cơ sở cho các Bộ, ngành điều hành giá các mặt hàng khác theo thẩm quyền; chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ khung giá bán lẻ điện bình quân trên cơ sở tính toán thông số đầu vào và đầu ra của hoạt động sản xuất, kinh doanh điện để khuyến khích tiết kiệm và thu hút đầu tư, đồng thời tính toán thời điểm điều chỉnh giá điện hợp lý, sớm báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá để chỉ đạo quyết định.

- Bộ Y tế tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với các địa phương còn lại theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; sớm ban hành Thông tư quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế để triển khai thực hiện trong năm 2017; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tính toán thời điểm và mức độ điều chỉnh phù hợp đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Đối với việc quản lý giá thuốc chữa bệnh cho người, Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý giá thuốc và đẩy nhanh tiến độ hoạt động của Trung tâm đấu thầu thuốc quốc gia. Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện đấu thầu giá thuốc với mục tiêu kéo giá thuốc giảm từ 10-15% so với mặt bằng giá hiện nay để hỗ trợ mặt bằng giá cả thị trường, đồng thời tăng cường quản lý giá thuốc.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục theo lộ trình quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường kiểm soát chặt chẽ giá các loại vật tư giáo dục; chủ trì phối hợp với Tổng cục Thống kê và Bộ Tài chính đánh giá việc điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục của các cơ cở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư trong năm 2017.

- Bộ Xây dựng cung cấp số liệu các địa phương dự kiến điều chỉnh giá nước sạch trong năm 2017, tỷ lệ điều chỉnh và đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt tới chỉ số giá tiêu dùng; tăng cường quản lý giá các vật liệu xây dựng có tác động nhiều đến chỉ số giá tiêu dùng.

- Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính sớm quyết toán, tính toán phương án tài chính các dự án sử dụng vốn BOT, ưu tiên việc giảm phí hơn thời gian thu hồi vốn, cố gắng giảm đều cho tất cả các đối tượng tiêu dùng cùng được hưởng; Đẩy mạnh tăng cường vận tải đa phương thức để giảm cước hàng hóa lưu thông, kiểm soát chặt giá dịch vụ tại cảng hàng không.

Về giá cước vận tải, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Sở Giao thông vận tải giám sát, rà soát chặt chẽ kê khai giá của đơn vị kinh doanh vận tải theo phân công của Chính phủ tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016; thực hiện kiểm soát giá nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Đối với việc quản lý giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh sữa thực hiện nghiêm kê khai giá, bình ổn thị trường nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành giữ ổn định mặt bằng lãi suất, điều hành linh hoạt tỷ giá, phấn đấu giữ lạm phát cơ bản trong khoảng 2%.

- Tổng cục Thống kê có báo cáo nhanh Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá về đánh giá tác động các lần điều chỉnh giá các hàng hóa dịch vụ quan trọng, thiết yếu do Nhà nước quản lý tới chỉ số giá tiêu dùng, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tính toán các thời điểm điều chỉnh phù hợp để giảm thiểu tác động đến mặt bằng giá chung.

- Về cơ chế quản lý đối với các loại phí được chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá do Nhà nước định giá: Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, xây dựng phương án giá và đề xuất mức thu giá dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành, tình hình cung ứng dịch vụ, tránh gây biến động lớn. Trường hợp mức giá cao hơn mức phí hiện hành thì cần có lộ trình điều hành phù hợp bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Thông báo, các Bộ tổng hợp báo cáo theo nội dung ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá và gửi Bộ Tài chính tổng hợp chung theo đường công văn và thư điện tử: dieuhanhgia@mof.gov.vntrước ngày 20 tháng 3 năm 2017 để xây dựng báo cáo phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá theo quy định.

*Nguồn: Trang tin điện tử http://thitruonggiacabds.vn/

Thong ke