Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Sẽ chuyển sang cơ chế giá đối với nhiều loại phí

30/12/2016 09:21

Đó là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Cục Quản lý giá (QLG)- Bộ Tài chính được tổ chức vào ngày 29/12/2016. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu tham dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện một số đơn vị thuộc Bộ cùng cán bộ Cục QLG.

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về công tác chỉ đạo, điều hành bình ổn giá năm 2016, với vai trò Tổ thường trực giúp việc của Ban Chỉ đạo Điều hành giá, Cục đã làm tốt công tác tham mưu, theo dõi tình hình, tổng hợp báo cáo cho Ban chỉ đạo.

Về công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành nhằm quản lý, bình ổn giá: Năm 2016, Cục đã chủ động tham mưu đề xuất chính sách và quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Về công tác thanh tra, kiểm tra Cục đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát thị trường giá cả. Cục đã chủ trì tổ chức các đoàn công tác kiểm tra nắm bắt tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016.

Về công tác thẩm định giá, Cục đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 44 doanh nghiệp thẩm định giá và cấp lại Giấy cho 55 doanh nghiệp thẩm định giá; Ban hành 20 thông báo công bố, điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016 cho hơn 1.000 thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá.

Thứ trưởng Trần Văn Hiếu trao bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Cục trưởng Cục QLG trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2017, Cục QLG đề ra phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá, trong đó chú trọng hoàn thiện cơ chế quản lý và mức giá đối với các dịch vụ chuyển từ danh mục phí sang quản lý theo cơ chế giá theo quy định tại Luật phí, lệ phí năm 2015, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 và pháp luật liên quan; Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo điều hành giá để Ban Chỉ đạo điều hành giá nghiên cứu, giúp Thủ tướng Chính phủ quyết định các chủ trương, định hướng quản lý, điều hành giá, biện pháp điều hành giá, bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong năm 2017; Về quản lý, điều hành một số mặt hàng như xăng dầu, giá điện, giá lúa gạo. Về giá xăng dầu, tiếp tục Phối hợp với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu trong nước theo cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản có liên quan. Thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch trong điều hành giá tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả của Cục QLG đã đạt được như: Cục đã chủ động xây dựng trình Lãnh đạo Bộ ban hành 12 Thông tư quy định giá đối với 12 nhóm dịch vụ chuyển từ phí sang thực hiện theo cơ chế giá thuộc thẩm quyền định giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo quy định của Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016; Về công tác thông tin tuyên truyền Cục đã chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức cuộc họp báo chuyên đề về nội dung Cơ chế quản lý giá đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ chuyển từ phí, lệ phí sang giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu nhấn mạnh đối với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá, trong đó chú trọng hoàn thiện cơ chế quản lý và mức giá đối với các dịch vụ chuyển từ danh mục phí sang quản lý theo cơ chế giá theo quy định tại Luật phí, lệ phí năm 2015, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 và pháp luật liên quan; Theo dõi các Thông tư hướng dẫn chuyển từ phí sang giá, để rà soát kiểm tra, kịp thời xử lý các vướng mắc trong phí chuyển sang giá; Tiếp tục làm tốt công tác thu thập, phân tích và dự báo thông tin thị trường để kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá, kiềm chế lạm phát theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị từng bước xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo kế hoạch và tiến độ đã đề ra để phục vụ công tác quản lý, bình ổn giá; Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về giá, thuế, phí. Cần phải xử lý nghiêm các DN vi phạm pháp luật về thẩm định giá có thể bằng hình thức chấm điểm hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của các DN.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Hiếu, ông Nguyễn Anh Tuấn Cục trưởng Cục QLG bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cán bộ công chức, viên chức Cục QLG sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

* Tại Hội nghị, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu cũng đã trao tặng các Danh hiệu thi đua và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm 2016.

*Nguồn : Cổng thông tin Bộ Tài chính

Thong ke