Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Điều hành chính sách tài khoá chủ động, linh hoạt, chặt chẽ

05/07/2017 16:00

Sáng 05/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác tài chính NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của đại diện UBTCNS của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương; đại diện các Bộ, ngành; Lãnh đạo UBND các tỉnh và các đơn vị tài chính địa phương tại 62 điểm cầu trên cả nước. Về phía Bộ Tài chính có đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Thứ trưởng; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cùng hơn 600 đại biểu từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Những kết quả tích cực trong điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN

Báo cáo công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết: Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục có chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; thị trường tài chính, chứng khoán khởi sắc; thu hút và giải ngân vốn FDI khả quan; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; khu vực dịch vụ tăng trưởng khá... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với mục tiêu đặt ra; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp, trong đó ngành khai khoáng giảm mạnh; giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm so với yêu cầu; ngành chăn nuôi gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ; dịch bệnh và diễn biến phức tạp của thời tiết ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải trình bày báo cáo sơ kết

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và của toàn ngành Tài chính, nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN; điều hành quyết liệt thu, chi, đảm bảo giữ bội chi NSNN và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép.

Công tác chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa chủ động, chặt chẽ, tiết kiệm; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính. Đến hết tháng 6/2017, tổng thu NSNN ước đạt 563,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2016; Tổng chi NSNN ước đạt 582,96 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2016. Chi NSNN được tổ chức điều hành chặt chẽ, đúng chính sách, chế độ, trong phạm vi dự toán được giao và phù hợp với tiến độ thực hiện. Cân đối NSTW và ngân sách các cấp địa phương 6 tháng đầu năm được đảm bảo.

Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh được thực hiện tích cực. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) và cho ý kiến về Luật quản lý nợ công (sửa đổi); trình Ủy ban TVQH ban hành 01 Nghị quyết; trình ban hành 25 đề án và ban hành theo thẩm quyền 61 thông tư. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh.

Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công; tái cấu trúc thị trường tài chính đối với thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm; tái cơ cấu DNNN; cơ cấu lại NSNN, nợ công; đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, công tác quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát được tăng cường, giữ vững. Tình hình giá cả thị trường trong 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng đột biến về giá. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 4,15% so cùng kỳ năm 2016. Công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo, hỗ trợ kịp thời các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán và xâm nhập mặn, hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Về công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách, Thanh tra Bộ Tài chính triển khai 16 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 25 kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý về tài chính 1.496 tỷ đồng. Cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 36,7 nghìn doanh nghiệp, kiến nghị thu vào ngân sách trên 7,6 nghìn tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã thực hiện gần 3,9 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, thu vào ngân sách 861 tỷ đồng; các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Nhà nước, Chứng khoán Nhà nước, Quản lý và giám sát bảo hiểm cũng tích cực triển khai triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đề ra, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN và tài sản công.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã làm tốt vai trò Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia; tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính đã tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính khu vực ASEAN, ASEAN+3. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trong nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh; Tiếp tục thực hiện lộ trình cắt giảm thuế trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết.

Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2017

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức, tác động không thuận đến việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017; đáng chú ý là tăng trưởng kinh tế đạt thấp; tiến độ thu NSNN, đặc biệt là thu NSTW đạt thấp; công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt, chưa theo sát tình hình thực tiễn, diễn biến hoạt động SX-KD của doanh nghiệp; nợ đọng thuế có khả năng thu còn lớn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội và NSNN đã đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính cũng đề ra 9 giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017, cụ thể:

Một là, tập trung hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh;

Hai là, tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2017; hạn chế tối đa việc đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách; quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định;

Ba là, quản lý, điều hành chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo;

Bốn là, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, nợ của chính quyền địa phương;

Năm là, tăng cường và đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra thị trường;

Sáu là, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công;

Bảy là, siết chặt kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Tám là, chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế;

Chín là, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018-2020 sát thực tiễn, khả thi.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại một số điểm cầu

Chính phủ tin tưởng ngành Tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN của Bộ Tài chính. Trong bối nền kinh tế còn nhiều khó khăn, ngành Tài chính đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ của ngành, đóng góp xứng đáng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Công tác điều hành chính sách tài khoá chủ động, chặt chẽ, phối hợp tốt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, nhất là nề nếp làm việc. Dư luận đánh giá cao bộ máy của ngành, Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị làm việc đều tay, chuyên nghiệp, có trách nhiệm. Các ý kiến Bộ Tài chính nêu ra đều được lắng nghe, suy nghĩ vì các ý kiến có luận cứ, tính thuyết phục cao. Đây là điểm sáng trong điều hành mà Chính phủ đánh giá.

Đánh giá cao kết quả thu chi NSNN, công tác xây dựng thể chế cũng như vai trò tham mưu của Bộ Tài chính cho Chính phủ, Phó Thủ tướng cho rằng Bộ Tài chính đã thực hiện tích cực, có trách nhiệm. Bên cạnh đó, công tác điều hành kiểm soát giá cả được chỉ đạo điều hành bám sát, nhịp nhàng, kiểm soát lạm phát tốt. Bộ Tài chính cũng rất chủ động đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai Nghị quyết 19 và là một trong những Bộ hoàn thành sớm các Đề án về tái cơ cấu, nhất là DNNN, tái cơ cấu ngân hàng chính sách, ngân hàng đầu tư phát triển. Chính phủ đánh giá cao với kết quả của Bộ Tài chính trong 6 tháng đầu năm 2017. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số điểm cần phải khắc phục và thực hiện tốt hơn nữa trong 6 tháng cuối năm như: Tốc độ tăng trưởng chưa đạt được kỳ vọng; hoạt động sản xuất của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; Hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn, cải cách DNNN còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra; Những vấn đề căn cơ của nền kinh tế cũng đã định hướng giải quyết tích cực nhưng chưa có nhiều chuyển biến, nhất là tái cơ cấu nền kinh tế, xử lý nợ xấu, nợ công, các dự án thua lỗ...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ Tài chính cần tiếp tục tập trung cao độ, chỉ đạo hoàn thành và vượt mức thu chi ngân sách năm 2017. Cố gắng vượt thu 5 - 8% và tiếp tục quản lý chặt chẽ thu NSNN trong đó chú trọng thu nội địa. Triển khai làm tốt hoá đơn điện tử, phối hợp chặt chẽ với các địa phương đảm bảo không lạm thu mà thu đúng, thu đủ nghĩa vụ của đơn vị kinh doanh. Phấn đấu giảm thuế suất nhưng mở rộng cơ sở thuế. Chi ngân sách tuân thủ theo Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị, đảm bảo chi theo dự toán. Siết chặt kỷ luật kỷ cương trong chi tiêu, quản lý chặt chẽ chi tiêu công, đầu tư công, nợ công và tài sản công. Nhưng phải khuyến khích phát triển thành phần kinh tế tư nhân.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cần đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN theo đề án đã được duyệt, tập trung xử lý các dự án thua lỗ yếu kém, tái cơ cấu Thị trường chứng khoán, Thị trường bảo hiểm, sớm đưa Thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động. Hoàn thiện pháp luật về cổ phần hóa, thoái vốn, theo mục tiêu bịt được kẽ hở, lỗ hổng, tránh được tiêu cực, thất thoát, lợi ích nhóm trong định giá.

Triển khai quyết liệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị. Đóng góp tích cực cho đề án đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế quản lý để sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, bên cạnh đó cần phải đẩy nhanh lộ trình đưa giá dịch vụ theo giá thị trường.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông vận tải sớm giảm phí BOT tại 44 trạm nhằm giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp; Phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tránh để việc giải ngân chậm tác động tiêu cực đến sản xuất, việc làm, thu nhập của người lao động, tác động đến hiệu quả sử dụng vốn, thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế. Theo Phó Thủ tướng, đây là điểm yếu là then chốt mà trách nhiệm chính là Bộ KHĐT, tuy vậy Bộ Tài chính cũng phải chia sẻ trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn ngành Tài chính tiếp tục hiện đại hoá, chuyên nghiệp hoá hơn nữa. Tăng cường sắp xếp tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngành tài chính trong sạch, vững mạnh, đảm bảo phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Phát huy truyền thống của ngành Tài chính, đồng lòng đồng sức, chủ động, tích cực, trách nhiệm, trí tuệ hơn nữa để tham mưu, đề xuất cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị

Cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội; Lãnh đạo các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham dự Hội nghị của ngành Tài chính, thay mặt ngành Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp thu các ý kiến phát biểu, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu tham dự Hội nghị.

“Ngành Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, quán triệt, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng bằng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao”. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Nhấn mạnh những giải pháp trọng tâm của ngành Tài chính để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tài chính - NSNN trên tinh thần chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2017 của Chính phủ là "tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững", Bộ trưởng cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ của ngành Tài chính trong giai đoạn hiện nay là rất lớn và nặng nề, cần sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn ngành.

Đáp lại sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước, ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017 đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao./.

*Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Thong ke