Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Kinh doanh xăng dầu: CV 564/BCT-TTTN điều hành từ 19/01/2016

21/01/2016 09:36

Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa có văn bản sô 564/BCT-TTTN ngày 19/01/2016 điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, quỹ Bình ổn giá xăng dầu giữ nguyên mức trích lập như hiện hành. Giá bán xăng dầu sau khi thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau: – Xăng RON 92: không cao hơn 15.442 đồng/lít; – Xăng E5: không cao hơn 14.759 đồng/lít; – Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 10.207 đồng/lít; – Dầu hỏa: không cao hơn 9.388 đồng/lít; – Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 7.245 đồng/kg. Thời gian điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 19/01/2016.

Thong ke