Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Khai giảng việc mở lớp cập nhật kiến thức thẩm định giá tại Hà Nội

11/10/2019 14:40

Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Dịch vụ về giá tiếp tục tổ chức mở lớp "Cập nhật kiến thức về thẩm định giá" cho các thẩm định viên có thẻ hành nghề. Khóa học diễn ra từ ngày 11/10 đến ngày 13/10/2019.

Ông Nguyễn Duy Thiện - Giám đốc Trung tâm phát biểu khai giảng khóa học

Kết thúc khóa học cập nhật kiến thức, các thẩm định viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận cập nhật. Đây là điều kiện cần để các thẩm định viên có thể hành nghề năm 2020.

Thong ke