Trung tâm giá

Tỉ giá và giá vàng

banner đối tác

Khai giảng Lớp Đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1 cho các Sở Tài chính khu vực phía Bắc

28/05/2018 09:37

Ngày 28/05/2018 tại Hà Nội, Ban triển khai dự án tiếp tục tổ chức buổi "Đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1". Lớp tập huấn số 03 triển khai cho 10 Sở Tài chính khu vực phía Bắc

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý giá phát biểu khai giảng 

Đồng chí Võ Anh Trung - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính 

Đồng chí Vũ Trung Hiếu - Phụ trách Phòng Cơ sở dữ liệu của Trung tâm 

Phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá được xây dựng đáp ứng được yêu cầu thu thập, quản lý thông tin, dữ liệu về:

(1)   Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện báo cáo giá thị trường; Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đăng ký giá, kê khai giá; Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; Giá trúng thầu đối với hàng hóa dự trữ quốc gia; Trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK; Khung giá tính thuế tài nguyên do Tổng Cục Thuế ban hành; Giá tính thuế tài nguyên do UBND Tỉnh quy định; Giá trị tài sản thuộc sở hữu Nhà nước; Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện báo cáo giá thị trường; Giá do UBND Tỉnh định giá;

(2)   Quản lý thông tin doanh nghiệp thẩm định giá; Báo cáo các chỉ tiêu hoạt động của doanh nghiệp TĐG định kỳ và đột xuất; thông tin về thẩm định viên hành nghề; thông tin giá trị tài sản thẩm định giá.;

(3)   Tính và dự báo CPI theo các tiêu chí khác nhau;

     Và các báo cáo khai thác khác liên quan đến diễn biến giá cả, công tác quản lý, điều hành giá...

Thong ke